//+------------------------------------------------------------------+ //| Fisher_exit.mq4 | //| Kalenzo | //| simone@konto.pl | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Kalenzo" #property link "simone@konto.pl" #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Blue #property indicator_color2 Red double exitL[],exitS[]; #property indicator_chart_window //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicators SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW,EMPTY,1); SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW,EMPTY,1); SetIndexBuffer(0,exitL); SetIndexBuffer(1,exitS); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int limit; int counted_bars=IndicatorCounted(); if(counted_bars<0) counted_bars=0; if(counted_bars>0) counted_bars--; limit=Bars-counted_bars; //---- for(int i = 0 ;i < limit ;i++) { double f1u = iCustom(Symbol(),0,"Fisher_v1",10,4,0,0,i);//up double f2u = iCustom(Symbol(),0,"Fisher_v1",10,4,0,0,i+1);//up double f3u = iCustom(Symbol(),0,"Fisher_v1",10,4,0,0,i+2);//up double f1d = iCustom(Symbol(),0,"Fisher_v1",10,4,0,1,i);//dn double f2d = iCustom(Symbol(),0,"Fisher_v1",10,4,0,1,i+1);//dn double f3d = iCustom(Symbol(),0,"Fisher_v1",10,4,0,1,i+2);//dn if(f1u < f2u && f2u > f3u) { exitL[i] = Low[i]; exitS[i] = 0.0; } else if(f1d > f2d && f2d < f3d) { exitS[i] = High[i]; exitL[i] = 0.0; } } //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+